SAP Temelli Vergi Teknolojileri ile Şirketinize Değer Katın

SAP Temelli Vergi Teknolojileri ile Şirketinize Değer Katın

Bir şirketin kurumsal kaynak planlama sisteminin (Örneğin SAP) temel amaçlarından birisi, ticari faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için iş süreçlerini mümkün olduğu kadar otomatize etmektir. SAP gibi ERP sistemleri günümüzde vergi yönetimi dahil bir çok amaç için de kullanılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda, çok sayıda şirket tarafından yaygın olarak kullanılan SAP vergi fonksiyonunu yönetmek için de kullanılabilir ve sistemin bu işlevselliği tüm şirketler tarafından da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Şirketlerin ERP sistemlerini diğer kurumsal çözümler ile entegre etmeleri çoğu zaman SAP gibi bir sistemin çok daha etkin bir araca dönüşmesini sağlayacaktır. Diğer taraftan, günümüzde bir şirketin vergi fonksiyonunu yerine getirmesi oldukça karmaşık süreçleri içinde barındırmaktadır ve hızla değişmektedir. O nedenle, vergisel açıdan gerçek zamanlı verilere erişim de bir o kadar elzem hale gelmiştir. Buna göre, etkin bir vergi yönetimi için teknolojiye uyum hızla önem kazanmakta, teknoloji ve vergi yönetiminin entegrasyonu giderek daha da önemli hale gelmektedir. 

Türkiye’deki ilk vergi yönetim platformu olan “Tinvento”, yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere vergi ve mali konulardan sorumlu üst düzey yöneticilerin bağlı bulundukları şirketlerin mali ve vergi pozisyonlarını izleme ve analiz etmekte geçerli olan manuel süreçleri ERP Sistemleri aracılığıyla otomatikleştirmeyi sağlayan bir yazılımdır.

Başta SAP çözümleri olmak üzere kurumsal yazılım sistemlerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde rol oynamış olan MBIS ise SAP’nin Türkiye’deki ilk “Gold Partner”ıdır ve bugüne kadar aralarında madencilik, gıda, otomotiv, makine imalat, metal, ilaç, kimya, sağlık, çimento gibi farklı sektörlerden 350’den fazla şirkette 500’den fazla proje gerçekleştirmiştir.

Bu anlamda şirketlerin vergi fonksiyonunu daha da etkin hale getirmek için Tinvento ve MBIS olarak yetkinliklerimizi bir araya getirdik. Bu yazımızda, gelişen vergi teknolojileri, SAP temelli çalışan vergi yönetim araçları, bu tür araçların şirketlere sağlayacağı katma değer ile Tinvento ve MBIS işbirliğinin şirketlere faydaları üzerinde duracağız.

Vergi Teknolojileri Ne Anlama Geliyor?

COVID-19 dönemi de göstermiştir ki bir şey oldukça açık: Günümüz iş dünyasında şirketlerin teknolojiye olan ihtiyaçları giderek artıyor. Vergi konuları da bunların dışında değil ve önümüzdeki yıllarda daha fazla vergi teknolojilerinin ortaya çıktığını göreceğiz.

Vergi yöneticilerinin günlük çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için teknolojik çözüm arayışı içinde olduklarına da çok defa şahit oluyoruz. Ayrıca, şirketlerin vergi işlevi önemli ölçüde değişmiş ve kendisini destek işlevinden ana işlevlerden birine dönüştürmüştür. 

Son yıllarda ise e-Fatura başta olmak üzere vergi idareleri tarafından getirilen yasal düzenlemeler ile vergi teknolojileri şirketlerin gündemini daha fazla işgal eder hale gelmiş durumdadır. Ancak, vergi teknolojileri sadece yasal zorunluluklar sonucu ortaya çıkan e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi belge ve defter düzeni ile sınırlı değildir. Aslına bakılırsa, vergi teknolojileri vergi raporlaması ve denetimi başta olmak üzere vergi yükünün tespiti, KDV, transfer fiyatlandırması, ülke bazlı raporlama (Country-by-Country Reporting) gibi verginin bir çok alanına yönelik teknolojileri de kapsamaktadır.

Bir çok şirket ise çok sayıda kaynaktan veri toplamakta ve tüm veri toplama ve dönüştürme süreçlerini manuel olarak yürütmektedirler. Benzer şekilde vergi konularına ilişkin veriler de manuel olarak toplanmakta ve uzun süren sürecin sonunda toplanan verileri anlaşılır bir hale getirmek için ciddi çaba sarf edilmektedir. Vergi teknolojileri ise tüm bu süreçleri otomatik hale getirerek zamandan ve emekten tasarruf sağlayabilecek teknolojiler olarak stratejik karar destek araçlarını ifade etmektedir.

Bu araçlar şirket içinde ERP temelli geliştirilebileceği gibi teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen araçların SAP gibi mevcut ERP sistemi ile entegrasyonu sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu da göstermektedir ki şirketin mevcut ERP sistemi, vergi teknolojilerinin yine o şirket tarafından geliştirilmesi ve kullanımında kritik bir role sahiptir.

Bunun yanında, ERP sistemi üzerinden çalışan vergi teknolojileri şirketler ve yöneticileri için oldukça etkin stratejik araçlara dönüşebilirler. O nedenle, vergi teknolojilerinin ERP sistemi ile entegrasyonu ön plana çıkmaktadır. Bu konuyu da takip eden bölümde ele alacağız.

Vergi Teknolojilerinin ERP Sistemi İle Entegrasyonu Neden Önemli?

Çok uluslu bir grubun CFO’su olduğunuzu, çeşitli ülkelerden gelen verilere dayanarak vergi konularında karar almanız gerektiğini düşünün. Çok da kolay bir görev olmasa gerek. Grup şirketlerinin ticari faaliyetleri sonucu ödemeleri gereken vergileri sağlıklı bir şekilde denetleyebilmek için verilerin doğru olması gerekir. Ancak, doğru ve zamanında gerçekleşen veri akışı söz konusu değil ise başarılı bir ticari operasyon beklenmedik vergiler, ki genelde bu vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkar, nedeniyle hiç de istenmeyecek bir yöne gidebilir.

Ayrıca, tipik olarak işletmelerin ERP sistemine geçiş yaptıklarını ancak bu tür sistemleri vergisel konuların için kullanmayı pek düşünmediklerini gözlemlemekteyiz. Vergi ile ilgili tüm verileri kendi ERP sisteminizden toplayabildiğinizi ve bu verileri stratejik kararlar almak için kullanabildiğinizi düşünün. Bu sadece vergi yükümlülükleriniz hakkında size daha iyi bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda vergi risklerinizin nereden kaynaklandığını belirlemenize de yardımcı olur. Tutarlı vergi verileri edinmek size daha iyi analitik çözümleme ve raporlama imkânı da sağlayacaktır. Böylece, grup şirketlerinizin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergisel değişiklikleri de kolayca izleyebilir ve daha iyi stratejik kararlar alabilirsiniz.

ERP sistemi ile tam entegre bir vergi teknolojisi ise, ilgili yöneticilere vergi konularında gerçek zamanlı bilgiye erişmelerini sağlayacaktır. Bunların hepsi vergi teknolojisi çözümünün ERP sistemi ile entegrasyonunun önemi göstermektedir. MBIS ve Tinvento’nun sahip olduğu teknolojiler de tam olarak böyle bir entegrasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır. Peki bu tür bir entegrasyon nasıl gerçekleştiriliyoruz? Bu soruyu da takip eden bölümde yanıtlayalım.

Tinvento ve MBIS’in Sahip Olduğu Teknolojilerin Şirketinize Sağlayacağı Katma Değer 

Tinvento ve MBIS olarak müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını her zaman anlamaya çalışıyoruz. Birçok durumda, şirket yöneticilerinin vergi teknolojilerine sahip olmadıklarını gözlemledik. Uygulamada ise CFO’ların, vergi direktörlerinin, finans yöneticilerinin ve hatta yönetim kurulu üyelerinin karmaşık süreçlere dahil olmak yerine işlerini kolayca yönetmek, kontrol etmek, analiz etmek ve raporlamak için kolay ulaşılabilir ve kullanıcı dostu teknolojiler aradıklarına tanık olduk. Şirketlerin bazılarının merkez düzeyinde kullanılan belirli dahili teknoloji çözümleri geliştirmeye çalıştıklarına da şahit olduk. 

Ancak, tecrübelerimize göre, bu tür çabalar ya başarısız oldu ya da uzun proje süresi ve maliyetler ile sonuçlandı. Tüm bu nedenlerden dolayı, vergi ve finans yöneticileri için kullanımı kolay ama güçlü bir alt yapı oluşturmaya karar verdik. Bunu da Tinvento ve MBIS tarafından geliştirilen teknolojiler aracılığı ile gerçekleştiriyoruz.

Tinvento, finans, vergi, transfer fiyatlandırması, ülke bazlı raporlama, grup içi hizmetler dahil olmak üzere şirketlerin vergi yönetimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir platformu ifade etmektedir. MBIS ise bugün dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen müşterilerine süreç tasarımı, uçtan uca bilgi sistemleri dizaynı, Endüstri 4.0 projeleri danışmanlığı, donanım ve altyapı hizmetleri sunmaktadır. 

Tinvento ve MBIS işbirliği ile geliştirdiğimiz teknoloji, şirketlere ve yöneticilerine aşağıdaki vergi konularında yenilikler ve avantajlar sağlamaktadır:

– Vergi konularındaki süreçleri gerçek zamanlı izleme
– Manuel süreçleri otomatikleştirme ve hataları en aza indirgeme
– Yönetim kararları almada destek
– Uyum yönetimi ve maliyetlerini azaltma
– Şirket performanslarını ölçme
– Kullanıma hazır veriler hazırlama ve raporlama
– Riskleri kontrol ve denetim

Tüm bunlar günümüzde çok uzak teknolojiler değil. O nedenle, SAP sistemine geçi yapmış veya geçiş yapacak bir şirket kendi vergi teknolojilerini geliştirebileceği gibi Tinvento gibi çözümleri de SAP sistemi ile rahatlıkla entegre edebilir ve vergi süreçleri teknoloji yardımı ile yönetebilir.

Vergi Teknolojilerini Bizimle Keşfedin

Bir vergi yönetim platformu olan Tinvento, SAP S/4HANA sistemiyle fark yaratan MBIS SAP Çözüm Ailesi ile kolayca entegre edilebilir durumda. Tinvento, sahip olduğu “Finance and Tax Manager”, Transfer Pricing Manager”, “CbCR Manager”, “Intra-Group Manager” ve “Document Manager” modülleri ile vergi alanında şirketlere bütünleşik çözümler sunuyor. Bunu yaparken de MBIS SAP çözümleri ile vergi teknolojilerini başka bir boyuta taşımış oluyoruz.

Özellikle Tinvento Platformunda bünyesinde yer alan çözümler için gerekli olan dataların sağlanması ve Tinvento’nun MBIS SAP Çözümleri ile entegre şekilde çalışması için proje bazlı olarak müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 

Tinvento Vergi Yönetim Platformu, MBIS SAP Çözümleri ile şirketlerin ihtiyacına göre yeni çözümler de sunabiliyor. Buna göre, şirketlerin kendi ihtiyaçlarına göre vergi ile ilgili yeni raporlama ve denetim modülleri de oluşturabiliyoruz.

MBIS ve Tinvento olarak, vergi yönetim süreçlerinizi etkin hale getirmek ve SAP sisteminizin vergi süreçleriniz ile entegrasyonunu sağlamanız için deneyimli vergi ve SAP danışmanlarımızla sizlere hizmet sunmaya her zaman hazırız.

Detaylı bilgi için bizimle info@mbis.com.tr ve tinvento@tinvento.com adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.